100 % zeleno: Energija sončne strani Alp

Postali smo 100 % gnani na elektriko iz obnovljivih virov, hkrati pa smo dosegli še naslednji zadani mejnik - delno energetsko samooskrbnost.

Podrobnosti

Koda
100% Green: Energy of the Sunny Side of the Alps

O izdelku
Postali smo 100 % gnani na elektriko iz obnovljivih virov, hkrati pa smo dosegli še naslednji zadani mejnik - delno energetsko samooskrbnost.

V Elanu oblikujemo, razvijamo in proizvajamo vrhunske izdelke za zdrav in aktiven življenjski slog. Ko se ukvarjamo z razvojem novih, inovativnih produktov, je vprašanje “Koliko energije bo treba za nastanek novega izdelka?” redno vključeno v razmislek o izbiri. A za tiste, ki krojimo trende industrijske proizvodnje je izbira energenta in njegovega vira, en osrednjih strateških razmislekov. Elanova pot v naslednje zmage bo poganjana izključno z oskrbo iz obnovljivih virov energije, del elektrike pa bomo pridobivali s pomembno pridobitvijo - lastno sončno elektrarno, ki bo prve kilovatne ure obrnila z današnjim dnem.

Letošnje leto se je za družbo Elan zapisalo kot prelomno, saj smo postali 100 % gnani na elektriko iz obnovljivih virov, hkrati pa smo dosegli še naslednji zadani mejnik - delno energetsko samooskrbnost.

SVETLA IN BREZ EMISIJSKA PRIHODNOST

Sončna (solarna) energija predstavlja najhitreje rastoč segment virov trajnostne oskrbe z elektriko, saj z napredkom tehnologije, vse večjo cenovno konkurenčnostjo in učinkovitimi novimi poslovnimi modeli, široko odpira vrata v nizkoogljično gospodarstvo. Za Elan, ki že zasleduje cilj dviga energetske učinkovitosti in znižanja toplogrednih izpustov iz svoje osnovne dejavnosti, je vzpostavitev elektrarne v sklopu lastnih objektov, logična strateška poteza, ki bo z današnjim dnem obrodila očitne sadove. Sončna elektrarna, bo na letni ravni poskrbela za povprečno 12 % energetskih potreb družbe in bo tako pripomogla k znižanju izpustov - za skoraj 498,2 ton CO2 manj.

Energetska trajnostna transformacija gospodarstvu in družbi nalaga učinkovit in hiter takt, saj zaradi tradicionalne odvisnosti od fosilnih goriv vsebnost toplogrednih plinov v atmosferi, močno vpliva na ostale gradnike družbene koristi. Družba Elan v svoji industriji in regiji tako ponovno potrjuje svojo predanost in še naprej vodi z zgledom. Neodvisnost od fosilnih goriv skupaj z novo investicijo v sončno elektrarno, bo na letni ravni poskrbela za ponor kot približno 15.000 dreves.

Hitra dejstva o Elanovi novi sončni elektrarni:

  • Skupna nazivna moč: 1MW - dovolj za oskrbo 160 gospodinjstev

  • Letna proizvodnja električne energije: 1.060 MWh

  • Skupna količina posameznih nameščenih panelov elektrarne: 2.500

  • Skupna površina: 5.000m2 - površina primerljiva z velikostjo celjskega gradu.

LOKALNEMU ZNANJU IN SUROVINAM ZDAJ PRIDRUŽUJEMO ŠE LASTNO ENERGIJO

Zadnja leta smo s predanim delom učvrstili svoj slogan “Ročno izdelani v osrčju slovenskih Alp” in z optimizacijo nabave poskrbeli, da približno 99 % vseh surovin pridobimo iz Evropske unije. Lokalno znanje in vpetost v bližnje skupnosti smo poglobili s projekti obnove gorenjskih gozdov, s tem pa neposredno poskrbeli za vir lesa, ki bo v prihodnjih generacijah vgrajen v Elanove smuči. Kot izjemen dosežek štejemo dejstvo, da smo verigi trajnostnih sprememb uspeli priključiti še področje energetske oskrbe. Dokaz več, da je trajnost res del DNK družbe Elan.

ZAGOTOVLJENA STABILNOST IN SOČASEN DVIG KONKURENČNOSTI

Družba Elan je projekt izgradnje zaupala mednarodnemu podjetju Interenergo, ki v sklopu koncerna KI Kelag nudi storitve svetovanja, sistemske vzpostavitve in oskrbe z energijo iz obnovljivih virov. V partnerskem modelu bosta družbi sodelovali dolgoročno, pri čemer bo Interenergo skrbel za namestitev, vzdrževanje in konkurenčno oskrbo z energijo OVE, Elan pa bo po koncu trajanja investicijske dobe prejel elektrarno v trajno last in svoje stroške elektrike še dodatno znižal. Dolgoročen račun za električno energijo bo tako nižji, kar bo za družbo pomenilo bolj ekonomično in trajnostno poslovanje, hkrati pa omogočilo re alokacijo sredstev v prid investicijam, ki bodo krepile nadaljnjo genezo inovativnih izdelkov in poslovnega razvoja podjetja.

Podrobnosti

Koda
100% Green: Energy of the Sunny Side of the Alps

V Elanu oblikujemo, razvijamo in proizvajamo vrhunske izdelke za zdrav in aktiven življenjski slog. Ko se ukvarjamo z razvojem novih, inovativnih produktov, je vprašanje “Koliko energije bo treba za nastanek novega izdelka?” redno vključeno v razmislek o izbiri. A za tiste, ki krojimo trende industrijske proizvodnje je izbira energenta in njegovega vira, en osrednjih strateških razmislekov. Elanova pot v naslednje zmage bo poganjana izključno z oskrbo iz obnovljivih virov energije, del elektrike pa bomo pridobivali s pomembno pridobitvijo - lastno sončno elektrarno, ki bo prve kilovatne ure obrnila z današnjim dnem.

Letošnje leto se je za družbo Elan zapisalo kot prelomno, saj smo postali 100 % gnani na elektriko iz obnovljivih virov, hkrati pa smo dosegli še naslednji zadani mejnik - delno energetsko samooskrbnost.

SVETLA IN BREZ EMISIJSKA PRIHODNOST

Sončna (solarna) energija predstavlja najhitreje rastoč segment virov trajnostne oskrbe z elektriko, saj z napredkom tehnologije, vse večjo cenovno konkurenčnostjo in učinkovitimi novimi poslovnimi modeli, široko odpira vrata v nizkoogljično gospodarstvo. Za Elan, ki že zasleduje cilj dviga energetske učinkovitosti in znižanja toplogrednih izpustov iz svoje osnovne dejavnosti, je vzpostavitev elektrarne v sklopu lastnih objektov, logična strateška poteza, ki bo z današnjim dnem obrodila očitne sadove. Sončna elektrarna, bo na letni ravni poskrbela za povprečno 12 % energetskih potreb družbe in bo tako pripomogla k znižanju izpustov - za skoraj 498,2 ton CO2 manj.

Energetska trajnostna transformacija gospodarstvu in družbi nalaga učinkovit in hiter takt, saj zaradi tradicionalne odvisnosti od fosilnih goriv vsebnost toplogrednih plinov v atmosferi, močno vpliva na ostale gradnike družbene koristi. Družba Elan v svoji industriji in regiji tako ponovno potrjuje svojo predanost in še naprej vodi z zgledom. Neodvisnost od fosilnih goriv skupaj z novo investicijo v sončno elektrarno, bo na letni ravni poskrbela za ponor kot približno 15.000 dreves.

Hitra dejstva o Elanovi novi sončni elektrarni:

  • Skupna nazivna moč: 1MW - dovolj za oskrbo 160 gospodinjstev

  • Letna proizvodnja električne energije: 1.060 MWh

  • Skupna količina posameznih nameščenih panelov elektrarne: 2.500

  • Skupna površina: 5.000m2 - površina primerljiva z velikostjo celjskega gradu.

LOKALNEMU ZNANJU IN SUROVINAM ZDAJ PRIDRUŽUJEMO ŠE LASTNO ENERGIJO

Zadnja leta smo s predanim delom učvrstili svoj slogan “Ročno izdelani v osrčju slovenskih Alp” in z optimizacijo nabave poskrbeli, da približno 99 % vseh surovin pridobimo iz Evropske unije. Lokalno znanje in vpetost v bližnje skupnosti smo poglobili s projekti obnove gorenjskih gozdov, s tem pa neposredno poskrbeli za vir lesa, ki bo v prihodnjih generacijah vgrajen v Elanove smuči. Kot izjemen dosežek štejemo dejstvo, da smo verigi trajnostnih sprememb uspeli priključiti še področje energetske oskrbe. Dokaz več, da je trajnost res del DNK družbe Elan.

ZAGOTOVLJENA STABILNOST IN SOČASEN DVIG KONKURENČNOSTI

Družba Elan je projekt izgradnje zaupala mednarodnemu podjetju Interenergo, ki v sklopu koncerna KI Kelag nudi storitve svetovanja, sistemske vzpostavitve in oskrbe z energijo iz obnovljivih virov. V partnerskem modelu bosta družbi sodelovali dolgoročno, pri čemer bo Interenergo skrbel za namestitev, vzdrževanje in konkurenčno oskrbo z energijo OVE, Elan pa bo po koncu trajanja investicijske dobe prejel elektrarno v trajno last in svoje stroške elektrike še dodatno znižal. Dolgoročen račun za električno energijo bo tako nižji, kar bo za družbo pomenilo bolj ekonomično in trajnostno poslovanje, hkrati pa omogočilo re alokacijo sredstev v prid investicijam, ki bodo krepile nadaljnjo genezo inovativnih izdelkov in poslovnega razvoja podjetja.