Predani inovacijam, zavezani trajnosti

Elan je bil ustanovljen leta 1945 kot vrhunski proizvajalec smuči in športne opreme. Od ustanovitve do danes si je pridobil sloves globalne blagovne znamke, ki je večkrat spremenila smučanje, kot ga poznamo.

Podrobnosti

Koda
Devoted to Innovation, Committed to Sustainability

O izdelku
Elan je bil ustanovljen leta 1945 kot vrhunski proizvajalec smuči in športne opreme. Od ustanovitve do danes si je pridobil sloves globalne blagovne znamke, ki je večkrat spremenila smučanje, kot ga poznamo.

Elan je bil ustanovljen leta 1945 kot vrhunski proizvajalec smuči in športne opreme. Od ustanovitve do danes si je pridobil sloves globalne blagovne znamke, ki je večkrat spremenila smučanje, kot ga poznamo.

Naši produkti ustvarjajo nepozabne trenutke za vse smučarje, ki svoj prosti čas preživljajo v gorah s prijatelji in družino. Smo del športa in kulture, vendar smo kot podjetje tudi gospodarski subjekt, ki se zaveda svoje odgovornosti, da ohrani naravo za prihodnje generacije.

Naš planet se hitro segreva in znanstvena skupnost je soglasno prepričana, da lahko trend segrevanja omejimo le s hitrimi in dobro premišljenimi trajnostnimi ukrepi.  V Elanu želimo tudi s svojimi poslovnimi praksami prispevati k bolj trajnostni prihodnosti, zato temu prilagajamo svoje dejavnosti na vseh ključnih področjih.

»V prihodnosti ne želimo oblikovati le smuči prihodnosti, temveč tudi prihodnost smučanja, hkrati pa varovati ta za nas tako dragoceni svet.«

Pot našega podjetja je bila pot inovacij in izzivanja uveljavljenih smernic, saj si prizadevamo biti vedno korak pred drugimi. Včasih razvojne prelomnice pridejo s tehnologijo, včasih kot revolucionarne ideje, kot so bile carving ali zložljive smuči.  Uspelo nam je poiskati rešitve za številne izzive, v prihodnosti pa želimo oblikovati ne le smuči prihodnosti, temveč tudi prihodnost smučanja ter hkrati varovati ta za nas tako dragoceni svet. 

Do leta 2030 bomo svoje dejavnosti usmerili v:

 1. Izboljšanje energetske učinkovitosti in posledično zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v naših procesih.
 2. Zmanjšanje emisij hlapnih organskih spojin (HOS).
 3.  Optimizacija trajnosti dobavne verige.
 4. Povečanje deleža recikliranih izdelkov in povečanje ponovne uporabe materialov, ki se uporabljajo pri izdelavi izdelkov.
 5. Povečanje deleža recikliranih odpadkov.
 6. Zagotavljanje varnejšega, bolj zdravega, prijetnega in delavcem prijaznega okolja.

Lokalno znanje, regionalni materiali, globalni vzor

Trajnostno poslovanje je že desetletja del Elanove identitete, saj je podjetje iz vizionarske zamisli ustanovitelja Rudija Finžgarja zraslo v vodilnega mednarodnega proizvajalca.  Skozi celoten razvoj je Elan ostal na svoji prvotni lokaciji, kjer vse faze proizvodnje potekajo vertikalno.  Smo edini globalni proizvajalec smuči, ki lahko trdi, da so naši izdelki ročno izdelani na eni sami lokaciji.

Inovacije nastanejo tam, kjer se soočamo z resničnimi izzivi - za Elan so to gore.  V Elanovi tovarni se alpski vršaci dvigajo 2000 metrov nad našim obratom in naše dvorišče je naš najboljši preizkusni poligon.  Naše podjetje je ponosno na svojo lokalno skupnost, s katero aktivno sodelujemo.

Energija in emisije toplogrednih plinov

Od leta 2022 našo proizvodnjo poganja električna energija, ki je 100-odstotno pridobljena iz trajnostnih obnovljivih virov energije (OVE). S prehodom na čisto energijo smo zmanjšali letne emisije toplogrednih plinov iz naših proizvodnih procesov za 498 ton ekvivalenta CO2. Za absorpcijo takšne količine bi bilo potrebnih 15.000 dreves. Od leta 2022 bomo približno 15 % svojih energetskih potreb pokrivali z lastno sončno energijo, v prihodnjih letih pa smo odločeni ta odstotek še povečati. 

Trajnost dobavne verige

99 % surovin za izdelavo Elanovih smuči prihaja iz Evrope in so izbrane v skladu z najvišjimi standardi.  Kar 68 % vseh materialov je proizvedenih v radiju 400 kilometrov od sedeža podjetja, 18 % pa jih prihaja neposredno iz Slovenije Ves les za izdelavo naših smuči je preverjen, sledljiv in trajnostno pridobljen. 

Inovacije za trajnostno prihodnost

Elan želi z inovativno uporabo tehnik in tehnologij globalno prispevati k trajnosti smučarske industrije. Že leta 2017 smo razvili in kot prvi uporabili tehnologijo neposrednega digitalnega tiskanja na smuči, ki bistveno zmanjšuje uporabo hlapnih organskih spojin.

Naše bilance so zelene  

Pri Elanu merimo svojo poslovno trajnost z metodološkim okvirom, imenovanim Triple Bottom Line, vendar je poslovna uspešnost le eden od treh P-jev Elanovega uspeha (People, Planet, Profit). Naše dejavnosti so v prvi vrsti osredotočene na socialno dobrobit ljudi in trajnostni odtis na planetu.

LJUDJE

Elan uživa ugled družbeno odgovornega podjetja

Elan je družini prijazno okolje, ki temelji na lokalnem znanju in medgeneracijskem prenosu znanj.  Številni zaposleni so del naše blagovne znamke že drugo ali tretjo generacijo, kar zagotavlja, da skrbno upravljamo in razvijamo svojo dediščino in družbeno identiteto. 

Smo aktiven partner in deležnik v širšem socialnem dialogu ter pridruženi partner družbeno odgovornih projektov v Sloveniji. Zavezani smo razvijanju smučarske kulture in ohranjanju uspešne smučarske tradicije v Sloveniji. 

Posebej velja omeniti tudi Elanov Alpski smučarski muzej, ki je ključni del našega proizvodnega obrata v Begunjah.  Spoštujemo svojo zgodovino in tradicijo ter ponosno prenašamo naše zgodbe na prihodnje generacije.

PLANET

Prizadevamo si za trajnostno delovanje z nabavo trajnostnih surovin, uporabo obnovljivih virov energije ter optimizacijo proizvodnih in poslovnih procesov v celotni vrednostni verigi. 

Zavezani smo trajnostnemu poslovanju, zato podpiramo slovenske naravovarstvene projekte, saj strastno verjamemo, da je pregledno in na dejstvih temelječe komuniciranje pomemben del naše družbene odgovornosti. 

Elan tesno sodeluje z Zavodom za gozdove Slovenije, da bi del lesa za naše prihodnje potrebe pridobili iz neposredne okolice podjetja. 

DOBIČEK

Trditev, da so naši produkti 100-odstotno ročno izdelani v slovenskih Alpah, je privilegij, toda opravljanje industrijske dejavnosti v neposredni bližini gorskih habitatov prinaša tudi veliko odgovornost.  Elan zagotavlja operativno odličnost ob spoštovanju ljudi, skupnosti in okolja.  Podjetje se danes 100-odstotno napaja iz obnovljivih virov energije, trajnost naših poslovnih procesov pa je vključena v strateško usmeritev podjetja z vse večjim številom rešitev. Elan je zavezan k nenehnemu zmanjševanju svojega okoljskega odtisa, tako v zimskem oddelku kot v širšem poslovanju skupine. 

»Ko postaviš trajnost v kontekst poslovne bilance in za temelj poslovnega etosa, postane dodatna priložnost za strateško usmeritev podjetja in uporabo njegovega inovativnega potenciala. Ekipa, ki trenutno sestavlja zimsko divizijo Elana, je v roke prejela podjetje s 75 letno zgodovino, in ko gledamo na naslednjih 75 let, ne moremo mimo dejstva, da je pot do tja tesno prepletena z našim odnosom do okolja.  Elan je del tega okolja, naši zaposleni so del te skupnosti, od samega začetka smo v tej alpski vasici in to, da znamo rasti v ravnovesju z naravo in vračati, kolikor vzamemo, je del Elanovega DNK-ja. Ko se tvoje delo tako močno prepleta z naravo, so meje med osebno zavzetostjo za prihodnost okolja in poslovno predanostjo za trajnostno rast zabrisane. A prav iz tega razloga smo trajnostni po naravi.« – Leon Korošec, direktor zimske divizije družbe Elan.

TRAJNOST
IMAMO
V KRVI

Povezava človeka z naravo je temeljna, edinstvena in hkrati tako dolgotrajna, da jo čutimo kot del lastnega DNK-ja. Ta globoka vez je odigrala odločilno vlogo v sposobnosti človeka, da se prilagodi razmeram in razvija svoj inovativni potencial. Za tiste, ki smo zmeraj živeli blizu zimi, sta iznajdljivost in inovacija predstavljali način življenja in trajnostnega napredka.

Podrobnosti

Koda
Devoted to Innovation, Committed to Sustainability

Elan je bil ustanovljen leta 1945 kot vrhunski proizvajalec smuči in športne opreme. Od ustanovitve do danes si je pridobil sloves globalne blagovne znamke, ki je večkrat spremenila smučanje, kot ga poznamo.

Naši produkti ustvarjajo nepozabne trenutke za vse smučarje, ki svoj prosti čas preživljajo v gorah s prijatelji in družino. Smo del športa in kulture, vendar smo kot podjetje tudi gospodarski subjekt, ki se zaveda svoje odgovornosti, da ohrani naravo za prihodnje generacije.

Naš planet se hitro segreva in znanstvena skupnost je soglasno prepričana, da lahko trend segrevanja omejimo le s hitrimi in dobro premišljenimi trajnostnimi ukrepi.  V Elanu želimo tudi s svojimi poslovnimi praksami prispevati k bolj trajnostni prihodnosti, zato temu prilagajamo svoje dejavnosti na vseh ključnih področjih.

»V prihodnosti ne želimo oblikovati le smuči prihodnosti, temveč tudi prihodnost smučanja, hkrati pa varovati ta za nas tako dragoceni svet.«

Pot našega podjetja je bila pot inovacij in izzivanja uveljavljenih smernic, saj si prizadevamo biti vedno korak pred drugimi. Včasih razvojne prelomnice pridejo s tehnologijo, včasih kot revolucionarne ideje, kot so bile carving ali zložljive smuči.  Uspelo nam je poiskati rešitve za številne izzive, v prihodnosti pa želimo oblikovati ne le smuči prihodnosti, temveč tudi prihodnost smučanja ter hkrati varovati ta za nas tako dragoceni svet. 

Do leta 2030 bomo svoje dejavnosti usmerili v:

 1. Izboljšanje energetske učinkovitosti in posledično zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v naših procesih.
 2. Zmanjšanje emisij hlapnih organskih spojin (HOS).
 3.  Optimizacija trajnosti dobavne verige.
 4. Povečanje deleža recikliranih izdelkov in povečanje ponovne uporabe materialov, ki se uporabljajo pri izdelavi izdelkov.
 5. Povečanje deleža recikliranih odpadkov.
 6. Zagotavljanje varnejšega, bolj zdravega, prijetnega in delavcem prijaznega okolja.

Lokalno znanje, regionalni materiali, globalni vzor

Trajnostno poslovanje je že desetletja del Elanove identitete, saj je podjetje iz vizionarske zamisli ustanovitelja Rudija Finžgarja zraslo v vodilnega mednarodnega proizvajalca.  Skozi celoten razvoj je Elan ostal na svoji prvotni lokaciji, kjer vse faze proizvodnje potekajo vertikalno.  Smo edini globalni proizvajalec smuči, ki lahko trdi, da so naši izdelki ročno izdelani na eni sami lokaciji.

Inovacije nastanejo tam, kjer se soočamo z resničnimi izzivi - za Elan so to gore.  V Elanovi tovarni se alpski vršaci dvigajo 2000 metrov nad našim obratom in naše dvorišče je naš najboljši preizkusni poligon.  Naše podjetje je ponosno na svojo lokalno skupnost, s katero aktivno sodelujemo.

Energija in emisije toplogrednih plinov

Od leta 2022 našo proizvodnjo poganja električna energija, ki je 100-odstotno pridobljena iz trajnostnih obnovljivih virov energije (OVE). S prehodom na čisto energijo smo zmanjšali letne emisije toplogrednih plinov iz naših proizvodnih procesov za 498 ton ekvivalenta CO2. Za absorpcijo takšne količine bi bilo potrebnih 15.000 dreves. Od leta 2022 bomo približno 15 % svojih energetskih potreb pokrivali z lastno sončno energijo, v prihodnjih letih pa smo odločeni ta odstotek še povečati. 

Trajnost dobavne verige

99 % surovin za izdelavo Elanovih smuči prihaja iz Evrope in so izbrane v skladu z najvišjimi standardi.  Kar 68 % vseh materialov je proizvedenih v radiju 400 kilometrov od sedeža podjetja, 18 % pa jih prihaja neposredno iz Slovenije Ves les za izdelavo naših smuči je preverjen, sledljiv in trajnostno pridobljen. 

Inovacije za trajnostno prihodnost

Elan želi z inovativno uporabo tehnik in tehnologij globalno prispevati k trajnosti smučarske industrije. Že leta 2017 smo razvili in kot prvi uporabili tehnologijo neposrednega digitalnega tiskanja na smuči, ki bistveno zmanjšuje uporabo hlapnih organskih spojin.

Naše bilance so zelene  

Pri Elanu merimo svojo poslovno trajnost z metodološkim okvirom, imenovanim Triple Bottom Line, vendar je poslovna uspešnost le eden od treh P-jev Elanovega uspeha (People, Planet, Profit). Naše dejavnosti so v prvi vrsti osredotočene na socialno dobrobit ljudi in trajnostni odtis na planetu.

LJUDJE

Elan uživa ugled družbeno odgovornega podjetja

Elan je družini prijazno okolje, ki temelji na lokalnem znanju in medgeneracijskem prenosu znanj.  Številni zaposleni so del naše blagovne znamke že drugo ali tretjo generacijo, kar zagotavlja, da skrbno upravljamo in razvijamo svojo dediščino in družbeno identiteto. 

Smo aktiven partner in deležnik v širšem socialnem dialogu ter pridruženi partner družbeno odgovornih projektov v Sloveniji. Zavezani smo razvijanju smučarske kulture in ohranjanju uspešne smučarske tradicije v Sloveniji. 

Posebej velja omeniti tudi Elanov Alpski smučarski muzej, ki je ključni del našega proizvodnega obrata v Begunjah.  Spoštujemo svojo zgodovino in tradicijo ter ponosno prenašamo naše zgodbe na prihodnje generacije.

PLANET

Prizadevamo si za trajnostno delovanje z nabavo trajnostnih surovin, uporabo obnovljivih virov energije ter optimizacijo proizvodnih in poslovnih procesov v celotni vrednostni verigi. 

Zavezani smo trajnostnemu poslovanju, zato podpiramo slovenske naravovarstvene projekte, saj strastno verjamemo, da je pregledno in na dejstvih temelječe komuniciranje pomemben del naše družbene odgovornosti. 

Elan tesno sodeluje z Zavodom za gozdove Slovenije, da bi del lesa za naše prihodnje potrebe pridobili iz neposredne okolice podjetja. 

DOBIČEK

Trditev, da so naši produkti 100-odstotno ročno izdelani v slovenskih Alpah, je privilegij, toda opravljanje industrijske dejavnosti v neposredni bližini gorskih habitatov prinaša tudi veliko odgovornost.  Elan zagotavlja operativno odličnost ob spoštovanju ljudi, skupnosti in okolja.  Podjetje se danes 100-odstotno napaja iz obnovljivih virov energije, trajnost naših poslovnih procesov pa je vključena v strateško usmeritev podjetja z vse večjim številom rešitev. Elan je zavezan k nenehnemu zmanjševanju svojega okoljskega odtisa, tako v zimskem oddelku kot v širšem poslovanju skupine. 

»Ko postaviš trajnost v kontekst poslovne bilance in za temelj poslovnega etosa, postane dodatna priložnost za strateško usmeritev podjetja in uporabo njegovega inovativnega potenciala. Ekipa, ki trenutno sestavlja zimsko divizijo Elana, je v roke prejela podjetje s 75 letno zgodovino, in ko gledamo na naslednjih 75 let, ne moremo mimo dejstva, da je pot do tja tesno prepletena z našim odnosom do okolja.  Elan je del tega okolja, naši zaposleni so del te skupnosti, od samega začetka smo v tej alpski vasici in to, da znamo rasti v ravnovesju z naravo in vračati, kolikor vzamemo, je del Elanovega DNK-ja. Ko se tvoje delo tako močno prepleta z naravo, so meje med osebno zavzetostjo za prihodnost okolja in poslovno predanostjo za trajnostno rast zabrisane. A prav iz tega razloga smo trajnostni po naravi.« – Leon Korošec, direktor zimske divizije družbe Elan.

TRAJNOST
IMAMO
V KRVI

Povezava človeka z naravo je temeljna, edinstvena in hkrati tako dolgotrajna, da jo čutimo kot del lastnega DNK-ja. Ta globoka vez je odigrala odločilno vlogo v sposobnosti človeka, da se prilagodi razmeram in razvija svoj inovativni potencial. Za tiste, ki smo zmeraj živeli blizu zimi, sta iznajdljivost in inovacija predstavljali način življenja in trajnostnega napredka.