Elan si je prislužil priznanje GREEN STAR

Elan si je s svojo zavezanostjo za vključevanje družbene odgovornosti in trajnostnih načrtov podjetja prislužil priznanje GREEN STAR in postavil zgled vodilnega proizvajalca in globalnega dobavitelja smuči.

Podrobnosti

Koda
Elan Earns GREEN STAR Recognition

O izdelku
Elan si je s svojo zavezanostjo za vključevanje družbene odgovornosti in trajnostnih načrtov podjetja prislužil priznanje GREEN STAR in postavil zgled vodilnega proizvajalca in globalnega dobavitelja smuči.

Elan si je s svojo zavezanostjo za vključevanje družbene odgovornosti in trajnostnih načrtov podjetja prislužil priznanje GREEN STAR in postavil zgled vodilnega proizvajalca in globalnega dobavitelja smuči.

Elan je tradicionalna blagovna znamka, ki je globoko povezana z lokalno skupnostjo in okoljem, zato je trajnostni razvoj del Elanove identitete že od vsega začetka. Danes je Elan edino svetovno podjetje za proizvodnjo smuči, ki 100-odstotno uporablja zeleno električno energijo in lahko trdi, da so vsi izdelki ročno izdelani na eni sami lokaciji v Alpah, s poudarkom na trajnosti dobavne verige, saj 99 % surovin za izdelavo smuči prihaja iz Evrope, od tega skoraj 70 % iz območja največ 400 kilometrov od tovarne Elan. Poleg tega podjetje uporablja trajnostno pridobljen les z nadzorovanim poreklom, sledljivostjo in zagotovljenim pogozdovanjem.

Elan je za svoja trajnostna prizadevanja nedavno dobilo tudi certifikat GREEN STAR, prvi certifikat svoje vrste za prispevke k podnebni nevtralnosti in bolj zeleni prihodnosti. Partnerstvo za trajnostno gospodarstvo CER - slovensko združenje za neodvisno presojo uporablja znanstveno utemeljene meritve in podatke za določanje strateških prioritet in izpostavljanje področij za izboljšava za pomoč na poti zelene preobrazbe in doseganja do, da bi pomagala doseči zeleno preobrazbo in pot do neto ničle, je Elanu podelilo priznanje "odločnega izzivalca".

»Ko postaviš trajnost v kontekst poslovne bilance in za temelj poslovnega etosa, postane dodatna priložnost za strateško usmeritev podjetja in uporabo njegovega inovativnega potenciala,« je povedal Leon Korošec, direktor zimske divizije družbe Elan. »Ko se tvoje delo tako močno prepleta z naravo, so meje med osebno zavzetostjo za prihodnost okolja in poslovno predanostjo za trajnostno rast zabrisane. A prav iz tega razloga smo trajnostni po naravi.«

Elan črpa navdih za trajnostno prihodnost iz svojega okolja, lokalnih slovenskih Alp in svojih ljudi, delavcev iz različnih generacij, ki so predani snovanju smuči prihodnosti, pa tudi prihodnosti smučanja ob hkratnem varovanju tovarne in narave.

Podrobnosti

Koda
Elan Earns GREEN STAR Recognition

Elan si je s svojo zavezanostjo za vključevanje družbene odgovornosti in trajnostnih načrtov podjetja prislužil priznanje GREEN STAR in postavil zgled vodilnega proizvajalca in globalnega dobavitelja smuči.

Elan je tradicionalna blagovna znamka, ki je globoko povezana z lokalno skupnostjo in okoljem, zato je trajnostni razvoj del Elanove identitete že od vsega začetka. Danes je Elan edino svetovno podjetje za proizvodnjo smuči, ki 100-odstotno uporablja zeleno električno energijo in lahko trdi, da so vsi izdelki ročno izdelani na eni sami lokaciji v Alpah, s poudarkom na trajnosti dobavne verige, saj 99 % surovin za izdelavo smuči prihaja iz Evrope, od tega skoraj 70 % iz območja največ 400 kilometrov od tovarne Elan. Poleg tega podjetje uporablja trajnostno pridobljen les z nadzorovanim poreklom, sledljivostjo in zagotovljenim pogozdovanjem.

Elan je za svoja trajnostna prizadevanja nedavno dobilo tudi certifikat GREEN STAR, prvi certifikat svoje vrste za prispevke k podnebni nevtralnosti in bolj zeleni prihodnosti. Partnerstvo za trajnostno gospodarstvo CER - slovensko združenje za neodvisno presojo uporablja znanstveno utemeljene meritve in podatke za določanje strateških prioritet in izpostavljanje področij za izboljšava za pomoč na poti zelene preobrazbe in doseganja do, da bi pomagala doseči zeleno preobrazbo in pot do neto ničle, je Elanu podelilo priznanje "odločnega izzivalca".

»Ko postaviš trajnost v kontekst poslovne bilance in za temelj poslovnega etosa, postane dodatna priložnost za strateško usmeritev podjetja in uporabo njegovega inovativnega potenciala,« je povedal Leon Korošec, direktor zimske divizije družbe Elan. »Ko se tvoje delo tako močno prepleta z naravo, so meje med osebno zavzetostjo za prihodnost okolja in poslovno predanostjo za trajnostno rast zabrisane. A prav iz tega razloga smo trajnostni po naravi.«

Elan črpa navdih za trajnostno prihodnost iz svojega okolja, lokalnih slovenskih Alp in svojih ljudi, delavcev iz različnih generacij, ki so predani snovanju smuči prihodnosti, pa tudi prihodnosti smučanja ob hkratnem varovanju tovarne in narave.