Elan je posadil tisoč dreves

Za Družbo Elan navdihovanje trajnostnega in aktivnega življenjskega sloga ni le strateška smernica, temveč filozofija poslovanja, vpeta v razvoj podjetja že od leta 1945.

Podrobnosti

Koda
Elan has planted one thousand trees

O izdelku
Za Družbo Elan navdihovanje trajnostnega in aktivnega življenjskega sloga ni le strateška smernica, temveč filozofija poslovanja, vpeta v razvoj podjetja že od leta 1945.

Za Družbo Elan navdihovanje trajnostnega in aktivnega življenjskega sloga ni le strateška smernica, temveč filozofija poslovanja, vpeta v razvoj podjetja že od leta 1945. Bogata zgodovina razvoja in proizvodnje temelji na nenehnih inovacijah in z vsako prihodnjo generacijo izdelkov si družba prizadeva za boljši trajnostni odtis svojih produktov. Tokratni korak je dodatna zaveza skupnosti, saj je družba Elan sprejela odgovornost za skrb za del lokalnega gozda Agrarne skupnosti Poljče, v katerem je posadila 1000 dreves.

»Izjemno vesel in ponosen sem, da smo s številnimi zaposlenimi v bližini Elana posadili tisoč dreves. Ključnega pomena pa je, da bomo za njih prihodnjih pet let tudi skrbeli,« je poudaril podpredsednik skupine in direktor zimske divizije Elan Leon Korošec.

Akcijo je z navdušenjem pozdravil tudi Andrej Avsenek, vodja Zavoda za gozdove iz območne enote Bled: »Podpiramo, da so v Elanu prepoznali pomembnost skrbi za gozd, da je treba vanj vlagati in ga tudi negovati. S tem ko so posadili drevesa in bodo zanje tudi skrbeli, pa je vidno, da se zavedajo pomena sodelovanja in sobivanja z naravo.« Projekt je omogočila Agrarna skupnost Poljče, ki je dala na razpolago zemljišče in ga tudi pripravila za sajenje. Gre za sodelovanje z lokalno skupnostjo, saj je partnersko povezovanje znotraj lokalnega okolja ključno.

Sogovornik tudi poziva čim več podjetij, da bi se tako kot Elan, zavedali pomena trajnosti gozdov in podpirali podobne akcije. Želi si, da bi posamezniki, podjetja in organizacije čim več vlagale v naravo in gozdove, saj so ti ene najpomembnejših naravnih bogastev in s tem pomagali pri njihovi ohranitvi in obnovi.

V Elanu sicer nenehno skrbijo za okolje in se zavedajo trajnostne oskrbe. Med drugim  so letos pričeli z gradnjo sončne elektrarne, ki bo začela obratovati v drugi polovici letošnjega leta.

Ob prizadevanju k boljšemu, trajnostnemu odtisu svojega delovanja, Elan predstavlja korake trajnostnega poslovanja v sklopu samostojnega komunikacijskega portala imenovanega Trajnostni po naravi (“Sustainable by nature”, (Elanskis.com/sustainability). Zaveza trajnostnemu poslovanju bo tako postala tudi del komunikacijske platforme, preko katere bo družba Elan svojo predanost naravi, družbi in vzdržnemu poslovnemu modelu prenašala do svojih kupcev. Melanja Korošec, direktorica znamke Elan: “To, da Elanove smuči ročno izdelujemo v srcu Alp, je naš ponos in privilegij, a hkrati trditev, ki jo jemljemo s popolno odgovornostjo. Narava je za Elanovce vir inspiracije in pomembno je, da skrbimo za nedotaknjenost tega navdiha, saj napaja inovacije, po katerih slovimo. To velja tako v fazah nastajanja naših proizvodov kot tudi skozi odnos, ki ga gradimo s svojimi odjemalci. Smo znamka z globalno prisotnostjo in ambicijo, da delujemo kot ambasador trajnostnih vrednot tako za naše zaposlene, kupce, kot tudi za širšo družbo."

Podrobnosti

Koda
Elan has planted one thousand trees

Za Družbo Elan navdihovanje trajnostnega in aktivnega življenjskega sloga ni le strateška smernica, temveč filozofija poslovanja, vpeta v razvoj podjetja že od leta 1945. Bogata zgodovina razvoja in proizvodnje temelji na nenehnih inovacijah in z vsako prihodnjo generacijo izdelkov si družba prizadeva za boljši trajnostni odtis svojih produktov. Tokratni korak je dodatna zaveza skupnosti, saj je družba Elan sprejela odgovornost za skrb za del lokalnega gozda Agrarne skupnosti Poljče, v katerem je posadila 1000 dreves.

»Izjemno vesel in ponosen sem, da smo s številnimi zaposlenimi v bližini Elana posadili tisoč dreves. Ključnega pomena pa je, da bomo za njih prihodnjih pet let tudi skrbeli,« je poudaril podpredsednik skupine in direktor zimske divizije Elan Leon Korošec.

Akcijo je z navdušenjem pozdravil tudi Andrej Avsenek, vodja Zavoda za gozdove iz območne enote Bled: »Podpiramo, da so v Elanu prepoznali pomembnost skrbi za gozd, da je treba vanj vlagati in ga tudi negovati. S tem ko so posadili drevesa in bodo zanje tudi skrbeli, pa je vidno, da se zavedajo pomena sodelovanja in sobivanja z naravo.« Projekt je omogočila Agrarna skupnost Poljče, ki je dala na razpolago zemljišče in ga tudi pripravila za sajenje. Gre za sodelovanje z lokalno skupnostjo, saj je partnersko povezovanje znotraj lokalnega okolja ključno.

Sogovornik tudi poziva čim več podjetij, da bi se tako kot Elan, zavedali pomena trajnosti gozdov in podpirali podobne akcije. Želi si, da bi posamezniki, podjetja in organizacije čim več vlagale v naravo in gozdove, saj so ti ene najpomembnejših naravnih bogastev in s tem pomagali pri njihovi ohranitvi in obnovi.

V Elanu sicer nenehno skrbijo za okolje in se zavedajo trajnostne oskrbe. Med drugim  so letos pričeli z gradnjo sončne elektrarne, ki bo začela obratovati v drugi polovici letošnjega leta.

Ob prizadevanju k boljšemu, trajnostnemu odtisu svojega delovanja, Elan predstavlja korake trajnostnega poslovanja v sklopu samostojnega komunikacijskega portala imenovanega Trajnostni po naravi (“Sustainable by nature”, (Elanskis.com/sustainability). Zaveza trajnostnemu poslovanju bo tako postala tudi del komunikacijske platforme, preko katere bo družba Elan svojo predanost naravi, družbi in vzdržnemu poslovnemu modelu prenašala do svojih kupcev. Melanja Korošec, direktorica znamke Elan: “To, da Elanove smuči ročno izdelujemo v srcu Alp, je naš ponos in privilegij, a hkrati trditev, ki jo jemljemo s popolno odgovornostjo. Narava je za Elanovce vir inspiracije in pomembno je, da skrbimo za nedotaknjenost tega navdiha, saj napaja inovacije, po katerih slovimo. To velja tako v fazah nastajanja naših proizvodov kot tudi skozi odnos, ki ga gradimo s svojimi odjemalci. Smo znamka z globalno prisotnostjo in ambicijo, da delujemo kot ambasador trajnostnih vrednot tako za naše zaposlene, kupce, kot tudi za širšo družbo."