Uradna pravila NAGRADNE IGRE ELAN PAY WITH SHARE

ZA SODELOVANJE IN ZMAGO V NAGRADNI IGRI NI POTREBEN NAKUP. NAKUP NE POVEČA MOŽNOSTI ZA ZMAGO.

S programom Elan Pay With Share si lahko kdorkoli brezplačno izposodi in preizkusi Elanove smuči z novo tehnologijo Amphibio Truline Technology za en dan. V zameno je potrebno označiti @elanskis na družbenih medijih in uporabiti ključnik #paywithshare v komentarju na označeno fotografijo.

Spletna stran: https://elanskis.com/paywithshare

 1. Upravičenost za sodelovanje: V kampanji lahko sodelujejo le osebe, ki si izposodijo smuči Elan v izbranih trgovinah in označijo @elanskis na sliki na platformah Facebook ali Instagram, na kateri uporabijo ključnik #paywithshare. Uporabljeni profil ne sme biti zaseben, uporabnik pa mora biti star najmanj 18 let na datum vstopa v nagradno igro. V kampanji lahko sodelujejo rezidenti Avstrije, Nemčije, Francije in Slovenije. Kampanja ni veljavna v krajih, kjer to prepoveduje zakonodaja. V kampanji ne smejo sodelovati zaposleni v družbi Elan d.o.o., njenih podružnicah, distributerjih, oglaševalskih in promocijskih agencijah in dobaviteljih (skupno »zaposleni«) in njihovi neposredni družinski člani in/ali osebe, ki živijo v istem gospodinjstvu kot zaposleni. Kampanja poteka v skladu z vsemi veljavnimi zveznimi, državnimi in lokalnimi zakoni in predpisi. Kampanja ne velja v krajih, kjer je prepovedana. 
 2. Strinjanje s pravili: Z udeležbo v nagradni igri udeleženec (»vi«) potrjujete, da se nepreklicno zavezujete k upoštevanju teh pravil ter izjavljate in zagotavljate, da izpolnjujete pogoje za udeležbo. Poleg tega se strinjate, da sprejemate odločitve družbe Elan d.o.o. kot končne in zavezujoče v povezavi z vsebino te kampanje.
 3. Trajanje kampanje: Prispevki se sprejemajo od 6. januarja 2020 ob 12:00 CET do 29. februarja 2020 ob 23:59 CET.
 4. Kako sodelovati v kampanji: V kampanjo lahko vstopite tako, da označite @elanskis na fotografiji na platformah Facebook in Instagram ter v opis fotografije dodate ključnik #paywithshare. Objava mora izpolnjevati vse pogoje kampanje, da se uvrsti v žrebanje za nagrado. Elan d.o.o. lahko po lastni presoji diskvalificira vse objave, ki so nepopolne ali niso v skladu s pravili ali specifikacijami. Udeleženci morajo posredovati zahtevane podatke. Sodelovanje v igri z več objavami s pomočjo različnih identitet ali naprav z namenom kršenja pravil nagradne igre je prepovedana. V primeru goljufanja ali poskusov izogibanja pravilom lahko Elan d.o.o. objavo po lastni presoji umakne iz nagradne igre.
 5. Nagrade: Zmagovalci kampanje (»zmagovalec«) prejmejo en (1) par smuči Wingman ali Insomnia zase in en (1) par smuči Wingman ali Insomnia za svojega prijatelja/prijateljico v vrednosti 649,95€ za en par.

Dejanska/ocenjena vrednost se lahko do časa podelitve nagrade spremeni. Podrobnosti glede nagrade določi izključno Elan d.o.o. Zamenjava nagrade za denar ali druge artikle ni mogoča. Nagrada ni prenosljiva. Zmagovalec v celoti nosi vse z nagrado povezane stroške, vključno z, med drugim vse zvezne, državne in/ali lokalne davke ali dajatve. Zamenjava nagrade, prenos nagrade na drugo osebo ali izplačilo protivrednosti nagrade v denarju ni mogoče. Zmagovalec s sprejemom nagrade družbi Elan d.o.o. daje dovoljenje do uporabe imena in podobe zmagovalca in objave na družbenih omrežjih za potrebe oglaševanja in trgovanja brez nadaljnjega nadomestila, razen kjer to prepoveduje zakon.

 

 1. Možnosti za zmago: Možnosti za zmago so odvisne od števila prejetih objav.
 2. Izbira zmagovalca in obveščanje: Zmagovalci bodo izbrani z naključnim žrebanjem pod nadzorom Elan d.o.o. Zmagovalci bodo o izboru obveščeni po elektronski pošti, ki so jo posredovali v Facebook obrazcu nagradne igre v roku deset (10) dni od žrebanja. Elan d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti za zmagovalčev nesprejem obvestil zaradi nastavitev glede neželene pošte ali drugih varnostnih nastavitev ali za zmagovalčevo posredovanje nepravilnih ali drugače nefunkcionalnih kontaktnih podatkov. Če stika z zmagovalcem ni mogoče vzpostaviti, zmagovalec ni upravičen do prejema nagrade ali nagrade ne prevzame v treh (3) dneh od datuma pošiljanja obvestila o nagradi, ali če zmagovalec ne vrne izpolnjene izjave v skladu z zahtevami, se nagrada lahko odvzame in dodeli drugemu izbranemu zmagovalcu. Skladnost z vsemi zveznimi, državnimi in lokalnimi zakoni in predpisi je pogoj, da zmagovalec prevzame nagrado, ki je ponujena v tej kampanji. KAKRŠNAKOLI KRŠITEV TEH URADNIH PRAVIL S STRANI ZMAGOVALCA (PO LASTNI PRESOJI ELAN D.O.O.) POVZROČI TAKOJŠNJO DISKVALIFIKACIJO ZMAGOVALCA IN TAKOJŠEN ODVZEM VSEH PRIVILEGIJEV ZMAGOVALCA.
 3. Pravice, ki nam jih podeljujete: Z oddajo vsebin (z dodajanjem oznake @elanskis in uporabo ključnika #paywithshare pod isto fotografijo) se strinjate in razumete, da ima Elan d.o.o., kdorokoli, ki nastopa v imenu družbe Elan d.o.o. in prevzemniki licence Elan d.o.o., pravni nasledniki in prevzemniki pravico, da v skladu z zakonskimi možnosti brez omejitev natisnejo, objavijo, distribuirajo in uporabljajo v katerihkoli znanih ali prihodnjim medijih, trajno in po vsem svetu, vašo objavo, ime, odgovore, izjave glede kampanje in biografske podatke za namene posredovanja novic, oglaševanja, informiranja, trgovanja, promocije in odnosov z javnostmi brez kakršnega dodatnega nadomestila, obvestila, pregleda ali soglasja. Z oddajo objave izjavljate in jamčite, da je vaša objava izvirno avtorsko delo in ne krši lastninskih pravic ali pravic intelektualne lastnine tretjih oseb. Če vaša objava krši pravice intelektualne lastnine druge osebe, vas bo družba Elan d.o.o. po lastni presoji diskvalificirala. Če je vsebini vaše objave očitano, da krši lastniške pravice ali pravice intelektualne lastnine druge osebe, se boste pred takšnimi zahtevki branili ali jih poravnali izključno na lastne stroške. S svojim sodelovanjem v kampanji potrjujete, da boste odškodovali, varovali in branili družbo Elan d.o.o. pred kakršnokoli tožbo, odškodninskim zahtevkom, pravnim postopkom, odgovornostjo, škodo ali stroški, ki jih lahko Elan d.o.o. utrpi ali jih je dolžan plačati zaradi takšne kršitve ali očitane kršitve pravic tretjih strank.
 4. Splošni pogoji Elan d.o.o. si pridržuje pravico, da po lastni presoji prekliče, odpove, spremeni ali zamrzne kampanjo v primeru, da virus, napaka, nepooblaščen človeški poseg, goljufija ali drug vzrok izven vpliva družbe Elan d.o.o. okvari ali drugače vpliva na upravljanje, varnost, poštenost ali ustrezno izvajanje kampanje. V takšnem primeru lahko Elan d.o.o. izbere zmagovalca izmed vseh objav, ki prispejo pred in/ali po (če je to ustrezno) ukrepih, ki jih izvede Elan d.o.o. Elan d.o.o. si pridržuje pravico, da po lastni presoji diskvalificira kateregakoli posameznika, ki nepooblaščeno posega ali poskuša posegati v postopek sprejema objav ali delovanje kampanje ali spletne strani ali krši te splošne pogoje. Elan d.o.o. ima pravico, da po lastni presoji z namenom ohranjanja integritete kampanje umakne objave iz kateregakoli razloga, vključno z: večkratnimi objavami istega uporabnika z različnih IP naslovov; večkratnimi objavami z istega računalnika, ki presegajo omejitve kampanje; objavami, posredovanimi z uporabo botov, makrojev, skript ali drugih tehničnih sredstev. Kakršenkoli poskus naklepnega poškodovanja spletne strani ali oviranja legitimnega izvajanja kampanje s strani udeleženca lahko predstavlja kršitev kazenske ali civilne zakonodaje. V primeru takšnega poskusa si Elan d.o.o. pridržuje pravico do zahtevanja odškodnine v maksimalnem zakonsko določenem obsegu.
 5. Omejitev odgovornosti: S sodelovanjem v igri se strinjate, da družbo Elan d.o.o., njene podružnice, distributerje, povezane družbe, oglaševalske in promocijske agencije, partnerje, zastopnike, agente, naslednike, prevzemnike, zaposlene, upravne delavce in direktorje odvezujete in varujete vsake odgovornosti za bolezen, poškodbe, smrt, izgubo, pravdne spore, odškodninske zahtevke ali odškodnino, ki lahko nastane posredno ali neposredno, zaradi malomarnosti ali ne, v povezavi z: (i) sodelovanjem udeleženca v kampanji in/ali njegovim sprejemom, posestjo, uporabo ali zlorabo katerekoli nagrade ali dela le-te; (ii) kakršnokoli tehnično okvaro, vključno z, med drugim, okvaro kateregakoli računalnika, kabla, omrežja, strojne ali programske opreme ali druge mehanske opreme; (iii) nedostopnostjo ali nerazpoložljivostjo komunikacijskih kanalov, telefona ali dostopa do spleta; (iv) nepooblaščenim človeškim posegom v katerikoli del postopka oddaje objav ali promocije; (v) elektronsko ali človeško napako v izvajanju promocije ali obdelavi objav.
 6. Odpoved odgovornosti: Zmagovalec sodeluje v kampanji in na dogodku na lastno odgovornost. Zmagovalec je dolžan upoštevati običajna navodila in omejitve za ta šport in paziti na svojo varnost. V povezavi z navedenim se zmagovalec obvezuje, da bo branil, odškodoval in varoval Elan pred vsemi tožbami, odškodninskimi zahtevki, pravnimi podlagami za tožbe, škodo in stroški, ki jih zmagovalec utrpi v povezavi s svojo uporabo Elanove opreme in/ali sodelovanjem v dogodku. Zmagovalec se strinja, da bo vzdrževal ustrezno zdravstveno zavarovanje in od Elana ne bo zahteval povračil kakršnihkoli zdravstvenih stroškov ali drugih nadomestil v povezavi z morebitnimi poškodbami.
 7. Spori: Ta kampanja se ureja v skladu z zakonodajo Republike Slovenije in ne upošteva določb o koliziji zakonov. Pogoj sodelovanja v tej kampanji je, da se udeleženec strinja, da se vsi spori, ki jih stranki ne moreta razrešiti sami, in vzroki za tožbo v povezavi s to kampanjo urejajo individualno brez zatekanja k skupinskim tožbam in izključno pred stvarno pristojnim sodiščem v Sloveniji. V primeru takšnega spora se udeleženec izrecno odpoveduje in pod nobenimi pogoji ne bo upravičen do pridobitve kazenske odškodnine ali odškodnine za posledično ali postransko škodo, vključno z razumnimi odvetniškimi stroški, ki presega dejanske lastne stroške udeleženca (t.j. razumne stroške, povezane s sodelovanjem v tej kampanji). Udeleženec se izrecno odpoveduje vsem pravicam do množenja ali povečanja odškodnine.
 8. Politika zasebnosti: Informacije, posredovane hkrati z objavo, se obdelujejo v skladu s politiko zasebnosti, ki je objavljena na spletni strani nagradne igre: https://elanskis.com/uradna-pravila-nagradne-igre-elan-pay-with-share.
 9. Seznam zmagovalcev: Če želite pridobiti kopijo imena zmagovalca ali kopijo teh uradnih pravil, pošljite svojo prošnjo hkrati s frankirano kuverto z vašim naslovom na naslov: Elan, d.o.o., Begunje 1, 4275 Begunje na Gorenjskem, Slovenija. Vloge morajo prispeti najkasneje tri dni pred dogodkom.
 10. Sponzor: Sponzor kampanje je Elan, d.o.o., Begunje 1, 4275 Begunje na Gorenjskem, Slovenija.
 11. Kampanja, ki jo izvaja Elan d.o.o., na noben način sponzorirana, podprta, upravljana ali povezana s Facebookom. Svoje podatke posredujete družbi Elan d.o.o. in ne Facebooku.

S sodelovanjem v tej promociji se strinjate, da se odpovedujete kakršnimkoli zahtevkom proti Facebooku. 

 1. S sodelovanjem v nagradni igri “ PAY WITH SHARE” vi kot udeleženec potrjujete, da ste v celoti pregledali, sprejeli in se strinjate s temi uradnimi pravili.